ξενοδοχείο αθήνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5* ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες μιας γενιάς, χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές την ικανότητα να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες»

Παγκόσμια επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη

Το ΤΙΤΑΝΙΑ, ως μια σύγχρονη επιχείρηση του κλάδου των υπηρεσιών της Ξενοδοχίας που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στο κέντρο της Πρωτεύουσας, αναπτύσσει σταθερά μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενώ συχνά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή / και συμμετέχει σε δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς του, το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ μειώνει σταδιακά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας του και αναπτύσσει σειρά από δράσεις και πρακτικές, οι οποίες προσβλέπουν στη συνολική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ξενοδοχείου. 


scrollup
scrolldown
BOOK ONLINE!
  
  
Πανεπιστημίου 52, ΤΚ 106 78, Αθήνα  
Tηλ: +30.210-33.26.000  Fax: +30.210-33.00.700  
e-mail: titania@titania.gr / groups@titania.gr
Επωνυμία : Α.Ε.Ξ.Ε Τιτάνια
Α.Φ.Μ : 094032568
Γ.Ε.ΜΗ : 122111001000
ΜΗ.Τ.Ε : 0206Κ014Α0032700

© Titania Athens Hotel. All rights reserved   |   Όροι Χρήσης  |   Προσωπικά Δεδομένα  |   Links  |   Χάρτης Πλοήγησης